Polityka Prywatności / RODO

 Polityka Prywatności w Winnica Zbrodzice S.A.

1.    Strona www.winnica-zbrodzice.pl  (dalej „Serwis”) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Zbierane dane wykorzystywane są do ulepszania zawartości i funkcji Serwisu. W tym celu nie są gromadzone dane osobowe.

2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Winnica Zbrodzice S.A. z siedzibą pod adresem Zbrodzice 82, 28-100 Busko Zdrój.

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, przy czym statystyki nie zawierają danych umożliwiających identyfikację uzytkowników;

c)    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)   „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)   „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.    Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBWYCH (RODO)

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Winnica Zbrodzice S.A. informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Winnica Zbrodzice  Spółka Akcyjna, Zbrodzice 82, 28-100 Busko Zdrój

KRS: 0000852377, NIP: 6551980612, REGON: 386648414 ;

2.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego przetwarzania Państwa Danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Jacek Tarkowski, kontakt poprzez e-mail: nobile@winnica-zbrodzice.pl  ;

3.       Państwa dane przetwarzamy w postaci danych identyfikacyjnych, danych adresowych
oraz danych kontaktowych zgodnie z następującymi celami wynikającymi z RODO:

§ zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b);

§ realizacji umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b, c);

§ rozpatrzenia reklamacji, wniosków i odwołań (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f) ;

4.       Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5.       Przetwarzane dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, przedstawiciela ustawowego, mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedsiębiorcy (w stosunku do którego pozostają Państwo beneficjentem rzeczywistym), pracodawcy, strony umowy zawartej z Winnica Zbrodzice S.A oraz ze źródeł powszechnie dostępnych (Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON itp.).

6.       Podanie przez Państwa danych nie jest obowiązkowe. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy, świadczenia usług lub rozpatrzenia wniosku/reklamacji/odwołania.

7.       W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Państwu następujące prawa:

§ prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia;

§ ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i „bycia zapomnianym”;

§ cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda taka została udzielona;

Realizacja przysługujących Państwu praw może zostać ograniczona, jeżeli odrębne przepisy nas do tego zobowiązują. Niemniej jednak każde Państwa żądanie zostanie potraktowane przez Winnica Zbrodzice S.A indywidualnie i z należytą uwagą.

8.       Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres:

§ obowiązywania umowy i usługi, a po jej zakończeniu przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub usługi;

§ obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa;

9.       Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem to istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

10.   Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich;

11.   Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania;

 

Ponadto Winnica Zbrodzice S.A. pragnie zapewnić, że przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokładamy staranności, aby zapewnić należytą ochronę. W tym celu wdrożyliśmy  odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Pracownicy odbywają szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych, w tym z ochrony danych osobowych. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Winnica Zbrodzice S.A objęte są tajemnicą służbową, zgodnie z którą Winnica Zbrodzice S.A oraz osoby w niej zatrudnione obowiązane są zachować tajemnicę, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności sprzedaży, relacji inwestorskich i  wykonywanych usług.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Polityka Prywatności / RODO

 Polityka Prywatności w Winnica Zbrodzice S.A.

1.    Strona www.winnica-zbrodzice.pl  (dalej „Serwis”) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Zbierane dane wykorzystywane są do ulepszania zawartości i funkcji Serwisu. W tym celu nie są gromadzone dane osobowe.

2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Winnica Zbrodzice S.A. z siedzibą pod adresem Zbrodzice 82, 28-100 Busko Zdrój.

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, przy czym statystyki nie zawierają danych umożliwiających identyfikację uzytkowników;

c)    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)   „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)   „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.    Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBWYCH (RODO)

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Winnica Zbrodzice S.A. informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Winnica Zbrodzice  Spółka Akcyjna, Zbrodzice 82, 28-100 Busko Zdrój

KRS: 0000852377, NIP: 6551980612, REGON: 386648414 ;

2.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego przetwarzania Państwa Danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Jacek Tarkowski, kontakt poprzez e-mail: nobile@winnica-zbrodzice.pl  ;

3.       Państwa dane przetwarzamy w postaci danych identyfikacyjnych, danych adresowych
oraz danych kontaktowych zgodnie z następującymi celami wynikającymi z RODO:

§ zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b);

§ realizacji umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b, c);

§ rozpatrzenia reklamacji, wniosków i odwołań (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f) ;

4.       Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5.       Przetwarzane dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, przedstawiciela ustawowego, mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedsiębiorcy (w stosunku do którego pozostają Państwo beneficjentem rzeczywistym), pracodawcy, strony umowy zawartej z Winnica Zbrodzice S.A oraz ze źródeł powszechnie dostępnych (Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON itp.).

6.       Podanie przez Państwa danych nie jest obowiązkowe. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy, świadczenia usług lub rozpatrzenia wniosku/reklamacji/odwołania.

7.       W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Państwu następujące prawa:

§ prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia;

§ ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i „bycia zapomnianym”;

§ cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda taka została udzielona;

Realizacja przysługujących Państwu praw może zostać ograniczona, jeżeli odrębne przepisy nas do tego zobowiązują. Niemniej jednak każde Państwa żądanie zostanie potraktowane przez Winnica Zbrodzice S.A indywidualnie i z należytą uwagą.

8.       Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres:

§ obowiązywania umowy i usługi, a po jej zakończeniu przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub usługi;

§ obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa;

9.       Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem to istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

10.   Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich;

11.   Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania;

 

Ponadto Winnica Zbrodzice S.A. pragnie zapewnić, że przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokładamy staranności, aby zapewnić należytą ochronę. W tym celu wdrożyliśmy  odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Pracownicy odbywają szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych, w tym z ochrony danych osobowych. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Winnica Zbrodzice S.A objęte są tajemnicą służbową, zgodnie z którą Winnica Zbrodzice S.A oraz osoby w niej zatrudnione obowiązane są zachować tajemnicę, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności sprzedaży, relacji inwestorskich i  wykonywanych usług.